Factory Tasarım Deseni

Yaratımsal kategoride yer alan diğer tasarım deseni factory desenidir.Aynı arayüze veya soyut sınıfı uygulayan sınıfların nesnelerinin oluşturulmasından sorumludur.Bu sınıflardan nesne oluşturma işlemi  sınıfın uyguladığı arayüz veya soyut sınıf aracılığıyla fabrika sınıfları tarafından oluşturulur. Yukarıda bir sınıftan nesne oluşturulmasına yönelik bir diagram görüyorsunuz.Yeni yazdığımız bir sınıftan nesne oluşturmak istediğimizde doğrudan new anahtar kelimesini kullanarak nesne yaratım işlemini gerçekleştirebiliriz.Bu …

Continue reading ‘Factory Tasarım Deseni’ »

EF Codefirst with Design Patterns

I frequently use codefirst approach of  Entity Framework in my asp.net mvc projects. Thefore I want to do much more flexible,independency using design patterns and that project is output. Briefly; Factory Pattern : ContextFactory Singleton Pattern : ContextFactory and UnitOfWork UnitOfWork Pattern  Repository Pattern :  Generic Repository Decorator Pattern : RepositoryDecoratorBase – CachableRepository, LoggableRepository, AuditableRepository Dependency Injection : …

Continue reading ‘EF Codefirst with Design Patterns’ »

EF Codefirst Approach, Context Factory, Generic Repository Pattern, Unit of Work Pattern

Firstly i want to take a look at Generic Repository and Unit Of  Work Design Pattern. Repository Concept: Separate business code from data access Encapsulate data access Anytime you need data persistence Unit Of Work Concept: You can prefer for effecient data access Manage concurrency problems and transactions Now, Let’s write code for Context Factory …

Continue reading ‘EF Codefirst Approach, Context Factory, Generic Repository Pattern, Unit of Work Pattern’ »